Nihan DE PESSÔA-PARDELLAS

FOUNDER, CEO, SALES

Özlem ESKİN

EXECUTIVE ASSISTANT

Erica BALBAY

YACHT SALES

Alkım HERSEK

YACHT SALES

Kerem

EŞİYOK

SALES

 

Baykan KURU

CAPTAIN

Hüseyin ÖZEN

CERTIFIED ACCOUNTANT

Kazım GİRGİN

TRANSPORTATION-

OFFICE SUPPORT